Impresum

Glavni i odgovorni urednik
Stefan Opačić

Uređuje
Redakcijski kolegijum

kontakt e-mail
teleks.info@gmail.com

telefon
0649367585